Για να μείνει πιστή στην αποστολή της, να παράγει επιτραπέζιες ελιές υψηλής ποιότητας που οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν με σιγουριά, η Latrovalis εφαρμόζει το σύστημα H.A.C.C.P. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004, το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO22000:2005 που έχει απονεμηθεί από την QMS-Cert, διαπιστευμένο από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ε.ΣΥ.Δ., και πλήθος άλλα πρότυπα τροφίμων και εμπορίου.