Η Latrovalis ασχολείται με την επεξεργασία επιτραπέζιων ελιών κυρίως για τη διεθνή αγορά, αφού πάνω από το 90% της παραγωγής της εταιρείας εξάγεται παγκοσμίως.

Σήμερα οι εξαγωγές μας εκτείνονται στα πέρατα της γης και το πελατολόγιό μας είναι πραγματικά διεθνές. Η ανάπτυξή μας οφείλεται στις μακροχρόνιες σχέσεις που διατηρούμε με τους συνεργάτες μας, σχέσεις που συχνά εκτείνονται πέρα από τα στενά επαγγελματικά όρια.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο τελικός προορισμός κάθε προϊόντος που εξάγουμε δεν είναι η εταιρεία κάποιου συνεργάτη μας αλλά το τραπέζι του τελικού καταναλωτή. Ως εκ τούτου, οι άρρηκτες σχέσεις με τους συνεργάτες μας είναι εντελώς απαραίτητες για να μπορέσουμε μαζί να ικανοποιήσουμε απόλυτα τους καταναλωτές.